Adres:
Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Stargardzie
Jacek Onyszkiewicz
ul. Bydgoska 63
73-110 Stargard

Telefon / Fax:
91 577 12 39 / 91 577 24 01

email:

Mapa Dojazdowa:

Wyświetl większą mapę

Własciwość terytorialna

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

 

Zakres właściwości miejscowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Jacka Onyszkiewicza obejmuje miasto Stargard wraz z powiatem stargardzkim,

oraz miasto Pyrzyce wraz z powiatem pyrzyckim.

mapa

Ponadto, w myśl Ustaway z dnia 24 maja 2007r.o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.nr 112 poz.769).:


Art. 8.5 Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , z wyjątkiem

spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje
się odpowiednio. W przypadku wyboru, komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Art. 8.6 Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji
oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.