Adres:
Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Stargardzie
Jacek Onyszkiewicz
ul. Bydgoska 63
73-110 Stargard

Telefon / Fax:
91 577 12 39 / 91 577 24 01

email:

Mapa Dojazdowa:

Wyświetl większą mapę

Licytacje