Adres:
Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Stargardzie
Jacek Onyszkiewicz
ul. Bydgoska 63
73-110 Stargard

Telefon / Fax:
91 577 12 39 / 91 577 24 01

email:

Mapa Dojazdowa:

Wyświetl większą mapę

Kancelaria

  

KANCELARIA

 

Adres kancelarii:


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Jacek Onyszkiewicz
ul. Bydgoska 63
73-110 Stargard

 

Telefon / Fax:

 91 577 12 39 / 91 577 24 01

 

Adres poczty elektronicznej:

 stargard2@komornik.org

 

Godziny pracy kancelarii:

 poniedziałek: 7:30 - 17:00

wtorek - piątek:   7:30 - 15:30

 

Dyżur Komornika:

Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10.00 - 17.00

 

 

Numer konta bankowego:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 80 12403901 1111 0000 4223 7738